KALİTE

Gıda Güvenliği

Her hangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmış olması demektir. Bir başka ifade ile yenilenen gıdalar tüketen kişileri hasta etmemelidir. Gıdalar bazı durumlarda sağlık için zararlı olabilir. Gıdalar çevrede bulunan mikroplarla kirlenebilir ve bunu tüketilmesi ile de insanların hastalanmasına sebebiyet verebilmektedir. Firmamızda gıda güvenliği HACCP Gıda Güvenliği Sistemi ile garanti altına almakta ve belgelenmektedir.

Hijyen

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü HİJYEN olarak tanımlanır. Hijyen sadece temizlik değildir, hastalık oluşturabilecek mikroorganizmalardan arınmış olmaktır.