KALİTE

Sertifikalar
Ankara'da 35 yıla yakındır hizmet veren Özler Döner; Ulusal ve Uluslararası normlara uygun hijyen, ürün güvenliği ve kalite belgelerine sahiptir.Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından da düzenli olarak numuneler alınıp denetimler yapılmaktadır.

HACCP
Tehlike analizi Kritik Kontrol Noktaları Tanımlama (hazard analysis and critical control points)
HACCP kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel risklere karşı  gıdalarda güvenliği sağlayan ve  global alanda  kabul gören bir gıda güvenliği standardıdır.

HELAL Belgesi
Güvenilir, dini bilgisi ve bilinci tam, muteber, işinin ehli ve tarafsız bir kurumun, belgelendirmeye tabi olan üretimi denetlemesini, dini kaideler,helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, uygunluk verilmiş kabul edilirliği olan bir belgevermesini içeren bir uygulama işlem grubudur.

ISO 45001
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi

 

Gıda Güvenliği

Her hangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmış olması demektir. Bir başka ifade ile yenilenen gıdalar tüketen kişileri hasta etmemelidir. Gıdalar bazı durumlarda sağlık için zararlı olabilir. Gıdalar çevrede bulunan mikroplarla kirlenebilir ve bunu tüketilmesi ile de insanların hastalanmasına sebebiyet verebilmektedir. Firmamızda gıda güvenliği HACCP Gıda Güvenliği Sistemi ile garanti altına almakta ve belgelenmektedir.

Hijyen

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü HİJYEN olarak tanımlanır. Hijyen sadece temizlik değildir, hastalık oluşturabilecek mikroorganizmalardan arınmış olmaktır.